آثار عبور برق از بدن انسان

giphy

در برقگرفتگي جريان و ولتاژ هر دو مؤثرند، با وجود ولتاژ جريان ايجاد ميشود .

خطرات برقگرفتگي بستگي به مسير عبور جريان از بدن، مقدار جريان و طول زمان برقراري آن دارد .

امپدانس پوست بدن انسان به موارد زير بستگي دارد.

1- ولتاژ

 2- فركانس

3- زمان برقراري جريان

4- سطح كنتاكت

5- فشار كنتاكت

6- درجه رطوبت پوست

7 – دما

حداقل شدت جرياني كه نوعي احساس در بدن انسان ايجاد ميكند به عوامل زير بستگي دارد: 

1- سطحي از بدن كه با الکترود در تماس است.

2- وضعيت محل تماس، خشك، تر، فشار، دما.

3- مشخصات فيزيولوژيك فردي.

در فركانسهاي كم 50 تا 61 هرتز جرياني كه به بدن وارد ميشود، تقريبا بطور يکسان در بدن تقسيم ميشود و در صورتي كه قلب يا مركز كنترل تنفس در مغز در مسير جريان قرار گيرد موجب برقگرفتگي ميشود. با احتساب مقاومت بين دو دست برابر 1000 اهم ملاحظه ميكنيد كه ولتاژهاي بيشتر از 75 ولت بين دو دست انسان بسيار خطرناک است. در فركانسهاي بالاتر (بيشتر از 11 كيلو هرتز) جريان ورودي به بدن انسان به سطوح خارجي بدن محدود ميشود و از قسمتهاي حساس داخلي نميگذرد براي مثال در فركانس 50 هرتز جريانهاي بيشتر از 1 ميلي آمپر قابل تشخيص هستند در حالي كه در فركانس 100 كيلو هرتز جريانهاي كمتر از 100 ميلي آمپر قابل تشخيص نيستند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *