زمين كردن حفاظتي

زمين از موادي تشکيل يافته است كه غالبا هادي الکتريسيته هستند، بخصوص در حالتي كه مرطوب باشند .

بنابراين اگر شخصي كه روي زمين قرار دارد با جسمي كه نسبت به زمين داراي پتانسيل است تماس حاصل نمايد به علت برقرار شدن و برقراري جريان، دچار برقگرفتگي ميشود .

در ابتداي پيدايش صنعت برق نقطه نوترال(خنثي) آلترناتور و ترانسفورماتورها را به زمين متصل نميكردند .

براي شبکه هاي كوچك آن دوران كه داراي طول كم و ولتاژ پايين بودند نيازي به زمين كردن نوترال احساس نميشد. اين شبکه ها به شبکه هاي نوترال مجزا يا غير متصل به زمين يا زمين نشده معروف بودند .

البته حتي اين شبکه ها هم از طريق خازنهاي كوچك بين فازها و زمين با زمين اتصال الکتريکي با امپدانس زياد داشتند.

مزاياي اين شبکه ها نسبت به شبکه هاي زمين شده اين بود كه زمان اتصالي فاز به زمين، موجب برقراري جريان قابل ملاحظه و سبب قطع جريان برق و خاموشي نميشد و ديگر اين كه در صورت تماس بدن شخصي كه روي زمين قرار داشت با يکي از فازها به علت برقرار نشدن جريان خطرناک، شخص دچار برقگرفتگي نميگرديد .

با توسعه شبکه ها و افزايش ولتاژ، شدت جريانها در حالت اتصال يك فاز به زمين قابل ملاحظه گرديد كه متناوباً خود به خود قطع و وصل ميشد و در محل اتصالي جرقهاي ايجاد مينمود كه به پديده زمين جرقه زن معروف گرديد. اين پديده سبب افزايش ولتاژ فازهاي سالم نسبت به زمين و موجب اختلالات شبکه ميگرديد كه به وسايل متصل صدمات و خساراتي وارد ميآورد .

اتصال نوترال شبکه به زمين مانع اين افزايش ولتاژها ميشود زيرا در صورت اتصال اتفاقي يك فاز به زمين جريان زيادي در مدار برقرار ميشود كه سبب قطع مدار توسط رله هاي حفاظتي ميشود. يك عيب مهم سيستمهاي زمين شده اين است كه اگر شخصي روي زمين قرار داشته باشد در صورت تماس با يکي از فازها دچار برقگرفتگي ميشود كه جلوگيري از آن با عايقبندي مناسب سيمهاي گرم به سهولت ممکن است. اين عيب با فايده بزرگي همراه است و آن اين است كه همه بدنههاي فلزي دستگاههاي برقي را ميتوان به زمين متصل نمود به اين ترتيب هيچگاه پتانسيلي بين بدنه فلزي دستگاهها و زمين برقرار نميشود كه سبب برقگرفتگي شود.

در صورت اتصال يك فاز به بدنه جريان زيادي از طريق زمين در مدار برقرار ميشود كه سبب قطع برق توسط رلههاي حفاظتي و رفع خطر ميشود. اتصال بدنه فلزي دستگاههاي برقي كه در حالات عادي جريان برقي حمل نميكنند به زمين را زمين كردن حفاظتي ميناميم.

 

1 دیدگاه دربارهٔ «زمين كردن حفاظتي»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *