سازمانهاي تعيين كننده استاندارد در زمينه ارتينگ

OSHA (Occupational Safety Health Administration)

• NFPA (National Fire Protection Association)

• ANSI/ISA (American National Standards Institute and Instrument Society of America)

• TIA (Telecommunications Industry Association)

• IEC (International Electrotechnical Commission)

• CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *