سطح اتصال كوتاه روي بوشينگ فشار ضعيف ترانس

سطح اتصال كوتاه روي بوشينگ فشار ضعيف ترانس ( حد بالاي سطح اتصال كوتاه در يك شبكه‌ )
محاسبه سطح اتصال كوتاه روي بوشينگ فشارضعيف ترانس در هر شبكه ديد كلي نسبت به حد بالاي سطح اتصال كوتاه شبكه بدست مي‌‌‌‌‌‌‌دهد كه در طراحي اوليه شبكه اطلاعات ارزشمندي مي‌باشد.
ماكزيمم سطح اتصال كوتاه در هر شبكه در هر سطح ولتاژ، كه در واقع سطح اتصال كوتاه در بوشينگ هاي ترانس است، را مي توان با صرف نظر كردن از امپدانس معادل شبكه سمت فشار قوي ترانس و تنها با در نظر گرفتن امپدانس ترانس، از رابطه زير بدست آورد:

x13

كه در اين رابطه I_n جريان نامي ترانس بالا دست و Z_pu امپدانس پريونيت ترانس بالادست آن شبكه است.
مثال ) حداكثر سطح اتصال كوتاه يك شبكه 400 ولت، كه از يك ترانس 20 به 0.4 كيلوولت به ظرفيت 1000KVA با امپدانس پريونيت 6% تغذيه مي‌شود را محاسبه كنيد:

x14

مثال ) حداكثر سطح اتصال كوتاه يك شبكه 20 كيلوولت را كه بالادست آن دو ترانس 63 به 20 كيلوولت به ظرفيت 30MVA با امپدانس پريونيت 12% مي باشد را محاسبه كنيد:

x15
جريان اتصال كوتاه هر ترانس:

x16
جريان و توان ظاهري اتصال كوتاه دو ترانس موازي:

x17
نكته: آنچه در مثال قبل آمده است در حقيقت شبكه متداول 20 كيلوولت در ايران است، يعني در ايران در پست هاي 63 به 20 كيلوولت معمولاً دو ترانس 30 مگاولت آمپري موازي با امپدانس پريونيت 12 درصد قرار دارد به عبارت ديگر شبكه توزيع عمومي 20 كيلوولت از دو ترانس 30 مگاولت آمپري63/20 KV موازي با امپدانس پريونيت 12% تغذيه مي شود، از اين رو ماكزيمم سطح اتصال كوتاه شبكه توزيع عمومي 20 كيلوولت در ايران 500MVA يا 14.434KA است.

به همين ترتيب با توجه به ترانس هاي متداول در پست هاي 132/63، 230/132 و 400/230 سطح اتصال كوتاه ماكزيمم در شبكه هاي 20، 63، 132، 230 و 400 كيلوولت در ايران به صورت زير مي‌باشد:

x18
از آنجا كه در شبكه فشار ضعيف تنوع ظرفيت ترانس‌هاي شبكه زياد است، در هر مورد ماكزيمم سطح اتصال كوتاه شبكه را بايد با توجه به ظرفيت ترانس بالادست و از رابطه I_SC=I_n/Z_pu محاسبه كرد.

تمرين) حداكثر سطح اتصال كوتاه يك شبكه 400 ولت، كه از يك ترانس 20 به 0.4 كيلوولت به ظرفيت 630KVA با امپدانس پريونيت 6% تغذيه مي‌شود را محاسبه كنيد:

 

1 دیدگاه دربارهٔ «سطح اتصال كوتاه روي بوشينگ فشار ضعيف ترانس»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *