شرايط استفاده از يک يا دو اتصال زمين در پست برق

در پستهاي ترانسفورماتور كه ولتاژ فشار قوي و ضعيف در كنار هم قرار دارند مواردي پيش ميآيد كه بايد از دو اتصال زمين مجزا استفاده شود تا ايمني برقرار بماند .

داشتن و اتصال زمين مجزا دارای مزيت و اشكال زير است:
مزيت: خطر برقگرفتگي به علت اتصال فاز به بدنه در طرف فشار قوي وجود نخواهد داشت .
اشکال: تابلوهاي فشار ضعيف در پست ترانسفورماتور بايد داراي عايقبندي بالاتري نسبت به بدنه باشند در غير اينصورت ممکن است به علت بالا رفتن ولتاژ بين فاز و خنثي شکست عايقبندي بوجود آيد.

داشتن يک اتصال زمين مشترک دارای مزيت و اشكال زير است:
مزيت: برپايي يك الکترود زمين ساده تر و ارزانتر است .
اشکال: اگر شرايط مناسب نباشد ممکن است باعث برقگرفتگي و آتشسوزي شود .

.

.

مطابق استاندارد IEC اگر يکي از دو شرط زير برقرار باشد احداث تنها يك الکترود زمين براي پست برق كافي خواهد بود:
1- اگر همه يا قسمتي از كابلهاي متصل به پست اعم از فشار قوي و ضعيف داراي زره فلزي بوده و وصل به زمين باشند و طول كل اينگونه كابلها يك كيلومتر يا بيشتر باشد .
2- اگر مقاومت بدنه هاي هادي پست نسبت به جرم كلي زمين از يك اهم تجاوز نکند .

مطابق مبحث 13– چنانچه در يك پست ترانسفورماتور كليه خطوط ورودي و خروجي فشار قوي (فشار متوسط) كابلي باشند و طور هر يك از خطوط قبل از پست از 8 كيلومتر كمتر نباشد، ميتوان براي هر دو منظور حفاظت سيستم و ايمني از يك الکترود زمين استفاده كرد. اگر طول خط كابلي بيش از8 كيلومتر باشد صاعقه فرصت تخليه از طريق زره يا غلاف كابل را خواهد داشت .
در مواردي كه امکان انتقال ولتاژ فشار قوي (به خصوص صاعقه) به تجهيزات فشار ضعيف وجود دارد لازم است از دو الکترود زمين استفاده شود. در اين حالت معمولا الکترود حفاظتي را در اطراف پست و الکترود ايمني و سيستم (نقطه خنثي فشار ضعيف) را در نقطهاي دورتر (حداقل21 متر فاصله) احداث ميشود.
در اين حالت نقطه خنثي ترانسفورماتور توزيع و بدنه تابلوهاي فشار ضعيف به الکترود ايمني و بدنه هادي تابلوهاي فشار متوسط و بدنه ترانسفورماتور و زره يا شيلد كابل هاي فشار متوسط به الکترود حفاظتي وصل ميشود.
در صورتي كه امکان تفکيك بدنه تابلوهاي فشار ضعيف و قوي ممکن نباشد، بدنه تابلوهاي فشار ضعيف به الکترود حفاظتي متصل مي شود. اگر دو الکترود احداث شود و تابلوهاي فشار ضعيف از طريق الکترود زمين فشار قوي زمين شود تابلوهاي فشار ضعيف پست بايد با درجه عايقبندي بالاتري انتخاب شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *