شناسايي ارتباط سيستم الكتريكي با زمين طبق IEC

همه سيستمهاي برقي به نوعي به زمين متصل هستند و زمين نقش مهمي در سيستم هاي برقي ايفا ميكند .طبق استاندارد IEC در نامگذاري سيستم هاي برقي نحوه اتصال يك نقطه از سيستم به زمين و همچنين بدنه هاي فلزي تجهيزات به زمين مورد توجه قرار گرفته است بنابراين نام سيستم هاي برقي از دو حرف اصلي تشکيل ميشود.
حرف اول نحوه اتصال يك نقطه از سيستم به زمين را مشخص ميكند:
اگر حرف اول T باشد يعني يك نقطه از سيستم مستقيماً به زمين وصل است.
(مثلا نقطه خنثي ترانسفورماتور) 
اگر حرف اول I باشد يعني سيستم نسبت به زمين ايزوله است .

حرف دوم نحوه اتصال بدنه هاي هادي به زمين را مشخص مي كند:
اگر حرف دوم N باشد يعني بدنه هاي هادي از طريق هادي نول به زمين متصل هستند .
و اگر حرف دوم T باشد يعني بدنه هاي هادي مستقيماً توسط يك مقاومت به زمين متصل اند.
حروف فوق از حرف اول كلمات زير استخراج شدهاست.
T حرف اول كلمه Tera به معني زمين
I حرف اول كلمه Isolated به معني ايزوله N حرف اول كلمه Neutral به معني خنثي همچنين از حروف اضافي زير در نامگذاري سيستمهاي برقي استفاده ميشود:
C حرف اول كلمه Common به معني مشترک.
S حرف اول كلمه Separate به معني جدا از هم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *