محدوده مدلسازي شبكه

در محاسبات سيستمهاي قدرت براي محاسبه ولتاژ، جريان و بطور كلي پخش بار شبكه نيازي نيست كل شبكه قدرت مدل شود، شبكه بايد تا آنجاييكه كه سطح ولتاژ آن متأثر از تغييرات توان تأسيسات باشد مدل شود. به عبارت ديگر شبكه تا سطح ولتاژي كه براي محدوده مصرف آن، شينه بينهايت مي باشد مي بايد مدل شود. (شينه بينهايت به شينه اي گفته مي شود كه هر چه توان از آن كشيده شود سطح ولتاژ و فركانس آن تغييري نكند.)
به عنوان مثال براي محاسبه پخش توان در يك مجتمع با مصرف 500 كيلووات در سطح ولتاژ 20 كيلوولت نه نيازي است و نه امكانپذير است كه كل شبكه قدرت شامل شبكه 20 كيلوولت يا بالادست آن 63 كيلوولت، 132 و 230 و در نهايت 400 كيلوولت مدل شود.
kk1
در واقع براي چنين تأسيساتي شينه 20 كيلوولت شينه بينهايت محسوب مي شود و كافيست شبكه را از شينه 20 كيلوولت به پايين مدل كنيم.
kk2

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *