مدار معادل ترانس

در فصول قبل مدار معادل ترانس را به تفصيل بررسي كرديم، در مطالعات شبكه در حالت پايدار و اتصال كوتاه همانطوريكه قبلاً گفتيم ترانس را مي توانيم با امپدانس سري آن معادل كنيم. همانطوريكه گفتيم امپدانس سري ترانس بر حسب درصد بيان مي شود، از رابطه زير مي‌توانيم امپدانس ترانس بر حسب اهم را بدست آوريم، در اين رابطه U ولتاژ نامي ترانس، S توان ظاهري نامي ترانس، Zpu امپدانس درصد پريونيت ترانس و  اندازه امپدانس ترانس بر حسب اهم است.

kk6

مقاومت سري ترانس را مي توان با استفاده از مقدار تلفات مسي ترانس از رابطه زير بدست آورد:

kk7

در اين رابطه  تلفات مسي ترانس،  جريان نامي ترانس و  مقاومت سري ترانس است.

با داشتن  و ، راكتانس ترانس را مي توان از رابطه زير بدست آورد:

kk5

نكته: مقاومت ترانس نسبت به راكتانس آن كوچك است و هر چه ترانس بزرگتر باشد مقاومت آن كوچكتر است، بطور كلي در ترانس هاي بزرگ مي توان از مقاومت ترانس در برابر راكتانس آن صرف نظر كرد و ترانس را تنها با راكتانس سري آن معادل كرد. يا در صورت در دسترس نبودن مقدار تلفات مسي ترانس مي توان از رابطه زير R و X ترانس هاي شبكه توزيع را بدست آورد:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *