مدار معادل شبكه بالادست

بطور كلي در هر نقطه از شبكه، شبكه بالادست آن نقطه را مي توان با مدار معادلي شامل منبع ولتاژ و امپدانس در آن نقطه مدل كرد. بنابراين براي مطالعه يك شبكه تنها اطلاعاتي كه از شبكه بالادست (شينه بينهايت) نياز است مدار معادل شبكه بالادست است. مدار معادل شبكه نشان داده شده در شكل قبل در شكل زير نشان داده شده است:
kk3

اطلاعات شبكه بالادست معمولاً به صورت اندازه R و X داده نمي شود و معمولاً بر حسب سطح اتصال كوتاه سه فاز ( جريان اتصال كوتاه يا توان اتصال كوتاه) و نسبت R/X در آن نقطه بيان مي شود. كه با استفاده از اين دو پارامتر مي توانيم مقاومت و راكتانس معادل را محاسبه كنيم.

kk4

در رابطه بالا U0 ولتاژ فاز، Isc جريان اتصال كوتاه سه فاز، Ssc توان اتصال كوتاه سه فاز و |Z| اندازه امپدانس معادل است. با داشتن اندازه امپدانس معادل و نسبت R/X مي توانيم R و X را از رابطه زير محاسبه كنيم:

kk5

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *