مقدار مطلوب مقاومت زمين چقدر است ؟

مقدار دقيقي براي مقدار زمين نمي توان ارائه كرد. به صورت ايده ال ، مقدار مقاومت زمين صفر است.
در همه سازمانها يك مقدار مشخص براي مقدار مقاومت زمين وجود ندارد. هر چند ، NFPA و IEEE توصيه كردند كه مقدار مقاومت زمين 5 اهم و كمتر باشد.
در NEC آمده است كه ” امپدانس سيستم به زمين بايد كمتر از 25 اهم باشد در بخش NEC 250.56 آورده شده است. در تجهيزات داراي قطعات حساس ، كمتر از 5 اهم باشد. در صنعت مخابرات كمتر از 5 اهم مطلوب است.
در نهايت ، ذكر اين نكته مهم است كه مقدار مقاومت زمين را تا جايي كه مي توان بايد پايين آورد تا از عملكرد آن اطمينان كافي را داشته باشيم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *