نامگذاری سيستمهای الكتريكي

الف – از دو حرف اصلي شناسايي ،حروف اول سمت چپ رابطه سيستم با زمين را مشخص ميكند :
حرف اول از سمت چپ T، (برگرفته از كلمه لاتين Terra به معناي زمين) بدين معناست كه يك نقطه از سيستم به زمين وصل است.
حرف اول از سمت چپ I، (برگرفته از كلمه Isolated) نشان ميدهد كه سيستم از زمين مجزاست يا با مقاومتي بزرگ به آن وصل است.

ب – از دو حرف اصلي شناسايي ،حرف دوم از سمت چپ رابطه بدنه هاي هادي تجهيزات با زميـن را مشخص ميكند :
حرف دوم از سمت چپ N، نمايانگر آن است كه بدنه هاي هادي به هادي خنثاي زمين شده، وصـل هستند.
حرف دوم از سمت چپT، نمايانگر آن است كه بدنه هاي هادي مستقل از زمين سيستم، به زمين وصل هستند.

ج – حروف كمکي نشان دهنده زير سيستمها هستند ( C و S ) :
حرف سوم از سمت چپ S، بدنه هاي هادي از طريق يك هادي حفاظتي مخصوص (PE) در مبدأ به نقطه خنثاي سيستم وصل ميشود. (سيستم TN-S).
حرف سوم از سمت چپ C، بدنه هاي هادي از طريق يك هادي حفاطتي مشترک مخصوص و خنثي (PEN) به زمين وصل ميشود (سيستم TN-C) .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *