نتيجه گيری كلي در مورد سيستمهای اتصال زمين

از سيستمهاي ذكر شده در بالا سيستم TN بيشترين استفاده را در سيستمهاي برقي دارد. و علت آن سادگي و ارزاني نسبت به دو سيستم ديگر (TT، IT ) ميباشد .
در سيستم TN فيوز به عنوان ارزانترين وسيله حفاظتي عامل اصلي در ايجاد ايمني در برابر اتصال كوتاه فاز به بدنههاي هادي تجهيزات و جلوگيري از خطر برقگرفتگي ميباشد در حالي كه در سيستمهاي TT و IT استفاده از وسايل حفاظتي مخصوص، مانند كليد جريان تفاضلي RCD و كليد تشخيص اتصال به زمين (ELM) ضروري ميباشد.
ماده 12– از انواع سيستمهاي مذكور تنها استفـاده از سيستم اتصـال بـه زمين نـوع TN در كـارخانه ها و كارگاهها الزامي است. مگر آنکه نوع كارخانه يا كارگاه، استفاده از سيستمهاي TT يا IT را ايجـاب كند كه در اين صورت لازم است با ذكر دايل، اجازه مخصوص براي استفاده از اين سيستمها گرفته شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *