هاديهاي سيستم زمين

انتخاب نوع هادي زمين

هاديهاي شبکه زمين شامل هادي زمين (الکترود افقي) و هادي رابط بين بخشهاي مختلف شبکه زمين و تجهيزات يا نقطه نول مي­باشند و مي­توانند به صورت لخت و يا روکش دار (کابل) بکار گرفته ­شوند.

محاسبه سطح مقطع هادي زمين

براساس استانداردهاي BS7430، حداقل سطح مقطع هادي زمين براي تحمل اثر حرارتي جريان زياد اتصال کوتاه و صاعقه از رابطه (2) محاسبه مي­شود:

 

: سطح مقطع نامي هادي زمين

 

: ميزان موثر جريان خطا (اتصال كوتاه)

 

: زمان عملكرد كليد يا قطع كننده­هاي حفاظتي (5/0 ثانيه براي شبکه زمين فشارضعيف و 1 ثانيه براي شبکه زمين فشارمتوسط)

 

 

k : چگالي جريان موثر يا ضريب هادي كه بستگي به مشخصات هادي (جنس عايق و هادي) و دماي محيط دارد. مقدار  براساس استاندارد BS7430 از رابطه (3) محاسبه مي­شود:

: دماي اوليه محيط.

 

: دماي نهايي تحمل کوتاه مدت عايق هادي (250 درجه سلسيوس براي هادي لخت و 150 درجه سلسيوس براي کابل با روکش PVC).

 

 و : ضرايب ثابت مطابق جدول (7)،

 

جدول 7. مقادير  براساس استاندارد BS7430

 

همچنين براساس استاندارد IEEE-80 سطح مقطع مجاز هادي‌هاي شبکه زمين از رابطه (4) بدست مي­آيد.

سطح مقطع مجاز هادي‌هاي شبکه زمين

 

در جدول (8) مشخصات مربوط به چند هادي که در سيستم زمين مورد استفاده قرار مي‌گيرد بيان‌ شده است.

 

مشخصات هادي‌هاي مورد استفاده در سيستم زمين

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *