مدیر سایت

صاعقه و تأسيسات الكتريكي

در اكثر مناطق، صاعقه عامل اصلي وقوع خطا و ايجاد وقفه در سيستم‌هاي قدرت مي‌باشد – اصابت مستقيم صاعقه روي هادي‌هاي فاز – اصابت غير مستقيم صاعقه – سيم‌هاي محافظ – دكل‌هاي خطوط – زمين, ساختمان و درختان مجاور خطوط

اثرات مثبت و منفی صاعقه

اثرات مثبت وقوع صاعقه بر حیات زمین: – کمک به بارش باران (سوختن هوا باعث کاهش فشار هوا و کمک به بارش باران از ابرها) – ضد عفونی محیط در اثر سمپاشی با آب اکسیژنه (H2O2)و باعث کاهش آفات گیاهی ( = 2H2O2حرارت ناشی از صاعقه2H2O+ O2+ ) – تقویت و کوددهی خاک (تولید نیترات …

اثرات مثبت و منفی صاعقه ادامه »

مقدار مطلوب مقاومت زمين چقدر است ؟

مقدار دقيقي براي مقدار زمين نمي توان ارائه كرد. به صورت ايده ال ، مقدار مقاومت زمين صفر است. در همه سازمانها يك مقدار مشخص براي مقدار مقاومت زمين وجود ندارد. هر چند ، NFPA و IEEE توصيه كردند كه مقدار مقاومت زمين 5 اهم و كمتر باشد. در NEC آمده است كه ” امپدانس …

مقدار مطلوب مقاومت زمين چقدر است ؟ ادامه »

چرا تست مقاومت زمين لازم است ؟

در طول زمان ، خاك هاي خورنده با مقدار رطوبت بالا ، نمك بالا ، دماي بالا مي توانند منجر به صدمه به رادهاي زمين و اتصالات آنها شوند. لذا ، هر چند در ابتداي طراحي سيستم زمين ، مقدار مقاومت زمين پايين بوده است اما به مرور زمان اگر رادها دچار خوردگي شوند، افزايش …

چرا تست مقاومت زمين لازم است ؟ ادامه »

سازمانهاي تعيين كننده استاندارد در زمينه ارتينگ

• OSHA (Occupational Safety Health Administration) • NFPA (National Fire Protection Association) • ANSI/ISA (American National Standards Institute and Instrument Society of America) • TIA (Telecommunications Industry Association) • IEC (International Electrotechnical Commission) • CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

مواد آيين نامه در مورد الكترودهای سيستم اتصال زمين

ماده 14 – سه نوع الکترود متداول و مورد استفاده در سيستم اتصال به زمين عبارتند از: 1- الکترودهاي صفحه اي 2- الکترودهاي ميله اي 3- الکترودهاي تسمه اي الكترودهای صفحه ای: ماده 15 – براي استفاده از اين نوع الکترود، صفحاتي از جنس مس با ابعاد حداقل (0.5 ×1) متر و ضخامت حداقل 2 …

مواد آيين نامه در مورد الكترودهای سيستم اتصال زمين ادامه »

خوردگي الكترودها در اثر همبندی با فلزات ديگر

سرعت تحليل الکترودها در درجه اول بستگي به جنس الکترودها و تا حدودي به سطح نسبي آنها بستگي دارد. فلزات بيگانه كه در محدوده الکترود زمين و فلزات همبندي شده با آن قرار دارند در خوردگي خود آنها و فلزات الکترودها مؤثراند. جدول (6) متداولترين فلزات را با توجه به نوع مصرف آنها از نظر …

خوردگي الكترودها در اثر همبندی با فلزات ديگر ادامه »

مقرارت ملي ساختمان در مورد الكترود زمين

1- وجود الکترود زمين اساسي كه متداولترين روش احداث آن چاه زمين است بر طبق بند 13-4-3-1-پ مبحث سيزده مقررات ملي براي مشتركان بيش از 60 A سه فاز يا مجموعهاي از كنتورها با مجموع جريان بيش از 60 A در هر فاز ضروري است. 2- در بند 13-1-9-5- پ مبحث سيزده، روش سنتي قرار …

مقرارت ملي ساختمان در مورد الكترود زمين ادامه »

الكترود زمين اساسي

همان چاه ارت است، يك صفحه مسي به ابعاد (2×500×500 ) ميلي متر در عمق زمين كه داراي نم طبيعي است قرار داده شده و در اطراف آن حداقل به ضخامت 20 سانتي متر از هر طرف پودر ذغال ريخته و كوبيده ميشود. اتصال هادي زمين به صفحه مسي توسط كابلشو مسي پيچي يا پرسي …

الكترود زمين اساسي ادامه »

الكترود زمين ساده

يك لوله گالوانيزه به قطر حداقل1 اينچ (مثلا لوله آب) يا ميله فولادي مخصوص است كه در زمين كوبيده يا بصورت قائم دفن ميشود. حداقل طول لوله در زمين بکر نبايد از 2 متر كمتر باشد. و عمق خاک دستي در محاسبه طول الکترود در نظر گرفته نميشود .

الكترودهای زمين

الکترودهايي هستند كه با هدفي ديگر در زمين نصب شده اند و ممکن است در صورت وجود شرايط لازم براي ايجاد اتصال به زمين و آنها به عنوان الکترود زمين استفاده كرد . هاديهايي كه ميتوان از آن به عنوان الکترود زمين استفاده نمود عبارتنداز: – غلافهاي هادي كابلها – اجزاي فلزي سازهها – سپرهاي …

الكترودهای زمين ادامه »

شرايط استفاده از يک يا دو اتصال زمين در پست برق

در پستهاي ترانسفورماتور كه ولتاژ فشار قوي و ضعيف در كنار هم قرار دارند مواردي پيش ميآيد كه بايد از دو اتصال زمين مجزا استفاده شود تا ايمني برقرار بماند . داشتن و اتصال زمين مجزا دارای مزيت و اشكال زير است: مزيت: خطر برقگرفتگي به علت اتصال فاز به بدنه در طرف فشار قوي …

شرايط استفاده از يک يا دو اتصال زمين در پست برق ادامه »

وجود دو اتصال زمين ايمني و عملياتي

وجود دو اتصال زمين مجزا داراي اشکالات زير ميباشد: 1- ممکن است به علت سهل انگاري به هم اتصال داده شوند. 2- در حوزه ولتاژ همديگر قرار گيرند . 3- عبور جريانهاي گالوانيك آنها را به هم مربوط كند . 4- در صورت برخورد صاعقه يا اتصال كوتاه، اختلاف پتانسيلي بين دو اتصال زمين ايجاد …

وجود دو اتصال زمين ايمني و عملياتي ادامه »

اتصال زمين ايمني و عملياتي جريان ضعيف

اتصال زمين ايمني و عملياتي جريان ضعيف: به طور عمده مراكز زير خواستار اتصال زمين مجزاي عملياتي ميباشند: 1- مراكز تلفن 2- مراكز راديو و تلويزيوني 3- آزمايشگاههاي مخصوص 4- بيمارستانها 5- ادارات و مراكز تجاري 6- مراكز داراي سيستمهاي ابزار دقيق 7- لوازم و دستگاههاي دريافت و ارسال ماهوارهاي 8- مراكز و شبکههاي كامپيوتري …

اتصال زمين ايمني و عملياتي جريان ضعيف ادامه »

وضعيت سيستمهای TN-C و TN-S از نظر پخش امواج الكترومغناطيسي

به علت مشترک بودن هاديهاي حفاظتي و خنثي (PEN) در سيستم TN-C جريان خنثي تماماً از هادي خنثي عبور نميكند بلکه بخشي از آن به علت وجود همبندي از راه اجزاي ساختماني به مبدأ برميشود و همين بخش است كه تداخل EMI ايجاد ميكند. در حالي كه در سيستم TN-S به دليل مجزا بودن هاديهاي …

وضعيت سيستمهای TN-C و TN-S از نظر پخش امواج الكترومغناطيسي ادامه »