مدیر سایت

نتيجه گيری كلي در مورد سيستمهای اتصال زمين

از سيستمهاي ذكر شده در بالا سيستم TN بيشترين استفاده را در سيستمهاي برقي دارد. و علت آن سادگي و ارزاني نسبت به دو سيستم ديگر (TT، IT ) ميباشد . در سيستم TN فيوز به عنوان ارزانترين وسيله حفاظتي عامل اصلي در ايجاد ايمني در برابر اتصال كوتاه فاز به بدنههاي هادي تجهيزات و …

نتيجه گيری كلي در مورد سيستمهای اتصال زمين ادامه »

سيستم اتصال زمین IT

سيستم IT از زمين مجزا است و بدنه هاي هادي نيز مستقيما از طريق مقاومت RA به زمين وصل ميشوند. سيستم IT ممکن است با هادي خنثي و يا بدون هادي خنثي توزيع شده باشد . يا ميتوان گفت سيستم IT نسبت به زمين عايق بوده يا از طريق يك امپدانس بزرگ به زمين وصل …

سيستم اتصال زمین IT ادامه »

سيستم اتصال زمین TT

در سيستم TT نقطه خنثي سيستم توسط مقاومت RB و بدنه هادي توسط الکترود مستقل RA به زمين متصل ميشوند. در صورت وقوع اتصال كوتاه بين يك هادي فاز و بدنه هاي هادي و هادي حفاظتي (PE) جهت قطع مدار در زمان معين (حداكثر 0 ثانيه) بايستي رابطه ( RA ≤ (U0 ÷ Ia برقرار …

سيستم اتصال زمین TT ادامه »

ماده 13 سیستم های اتصال زمین

هـادي خنثي (N) و هادي حـفاظتي (PE) بــايـد از هـمديگر مجـزا باشند و فقـط در يك نقطـه (نقطه مبدأ) به يـکديگر وصـل شوند نبايد از محل جدا شدن هاديهاي خنثي و حفاظتي آنهـا را در نقطـه ديگري به يکديگر وصل كرد. علت ايـن امـر آن است كـه در صورت اتصال مکـرر سيـم نول و ارت …

ماده 13 سیستم های اتصال زمین ادامه »

سيستم TN-C-S

سيستم TN-C-S تركيبي از سيستم TN-C و TN-S ميباشد. تنهـا دربخشي از اين سيستـم (مـعمولاً در ابتدا) سيـم نـول و ارت با يکديگر مشترک هستنـد و از آن نـقطه به بعد، سيـم پنجمي از نـول منشعب شـده و جـداگانه به بدنه دستگاههاي مصرف كننده اتصال داده ميشود.

سيستم TN-S

سيستم TN-S داراي يك هادي مستقل نول N و يك هادي مستقل حفاظتي PE مي باشد. در اين سيستم، سيمهاي نـول و ارت از يـکديگر جدا هستند، يعني در محل تابلوي اصـلي بـرق عـلاوه برشينه نول، شينه ديگري به نام شينه ارت وجود دارد كه سيم ارت اصلي از الـکترودهاي زمين به آن وصـل شده …

سيستم TN-S ادامه »

سلکتیویته و عملکرد آبشاری

در شبكه قدرت هر فيدر با استفاده از تجهيزات حفاظتي اضافه جريان حفاظت مي‌شود، در مسير تغذيه هر فيدر، يك يا چند كليد قرار دارد. در صورت وقوع اتصال كوتاه بر روي يك فيدر، جريان اتصال كوتاه از تمامي كليدهايي كه در مسير تغذيه آن فيدر قرار دارند عبور مي‌كند. به عنوان مثال در شبكه …

سلکتیویته و عملکرد آبشاری ادامه »

مشخصات فنی کلیدهای اتوماتیک

انواع کلیدهای اتوماتیک برای کاربردهای مختلف و استفاده در بخش های مختلف شبکه، در ابعاد و مکانیزم عمل، تفاوت های زیادی با هم دارند که باعث می شود مشخصات فنی و به تبع هزینه ساخت این کلیدها متفاوت باشد. در واقع ما آنچه در انتخاب یک کلید از کاتالوگ سازنده نیاز داریم، مشخصات فنی کلید …

مشخصات فنی کلیدهای اتوماتیک ادامه »

پارامتر جريان حرارتي و جريان مغناطيسي رله

جريان حرارتي رله: جرياني كه رله جريان‌هاي پايينتر از آنرا به عنوان شرايط نرمال تشخيص مي‌دهد و در واقع تنظيم بخش حرارتي مي‌باشد، اين جريان را با حرف Ir يا Ithr نشان مي‌دهند. جريان مغناطيسي رله: جرياني كه رله جريان‌هاي بالاتر از آنرا به عنوان شرايط اتصال كوتاه تشخيص مي‌دهد و در واقع تنظيم بخش …

پارامتر جريان حرارتي و جريان مغناطيسي رله ادامه »

كليدهاي اتوماتيك

ساختمان و اساس عملكرد كليدهاي اتوماتيك فشار ضعيف داراي دو بخش اصلي زير مي‌باشند: 1. رله يا واحد فرمان قطع ( Trip Unit ) 2. مكانيزم قطع جريان رله يا واحد قطع ( Trip Unit‌ ) در كليدهاي اتوماتيك فشار ضعيف به الماني از سيستم حفاظت كه با حس كردن پارامترهاي مختلف، وجود خطا را …

كليدهاي اتوماتيك ادامه »

تجهيزات حفاظت اضافه جريان در شبكه فشار ضعيف

به تجهيزات حفاظت سيستم قدرت كه وجود جرياني بيش از جريان نامي در يك مدار را تشخيص داده و اتصالآن مدار از منبع جدا مي‌كنند تجهيزات حفاظت اضافه جريان گفته مي‌شود. تجهيزات حفاظتي اضافه جريان ممكن است هر دو عملكرد حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه را همزمان داشته باشند يا تنها يكي …

تجهيزات حفاظت اضافه جريان در شبكه فشار ضعيف ادامه »

حفاظت اضافه جريان Over Current Protection

عبور جرياني بيش از جريان نامي از فيدرها باعث آسيب رسيدن به تجهيزات و المان‌هاي سيستم قدرت مي‌شود، جريان زياد ( Over Current ) در سيستم قدرت را مي‌توان به دو نوع كلي تقسيم بندي كرد: اضافه بار ( Over Load ) عملكرد تجهيزات با جرياني بيش از جريان نامي و يا اتصال تعداد زياد …

حفاظت اضافه جريان Over Current Protection ادامه »

محدوده تغييرات مقاومت هادي ها در اتصال کوتاه

در محاسبه اتصال كوتاه مينيمم بيشترين مقاومت هادي‌ها را در نظر مي‌گيريم ( مقاومت ويژه هادي ها در ماكزيمم دماي كاري كابل ) كه براي مس و آلومنيوم اين مقادير به صورت زير مي‌باشد: براي يك كابل مسي مقدار ρ در دماي كار كابل تقريباً برابر 22.5 (mΩ.〖mm〗^2)/m است. براي يك كابل آلومنيومي مقدار ρ …

محدوده تغييرات مقاومت هادي ها در اتصال کوتاه ادامه »

ماكزيمم و مينيمم جريان اتصال كوتاه

همانطوريكه گفته شد به منظور طراحي شبكه مي‌بايست مقادير ماكزيمم و مينيمم جريان اتصال كوتاه براي تمامي فيدرهاي شبكه محاسبه شود، همچنين همانطوريكه گفتيم در شبكه‌هاي معمول در تأسيسات الكتريكي كه از ترانس تغذيه مي‌شود ( شبكه دور از ژنراتور ) ماكزيمم سطح اتصال كوتاه هر فيدر در اتصال كوتاه سه فاز به هم در …

ماكزيمم و مينيمم جريان اتصال كوتاه ادامه »

مقاومت قوس الكتريكي خطا

جريان اتصال كوتاه معمولاً قوس الكتريكي‌اي را شكل مي‌دهد كه مشخصه مقاومتي دارد. مقدار مقاومت قوس ثابت نيست و مقدار متوسط آن پايين است اما در فشار ضعيف مقدار آن قابل توجه است و ممكن است باعث كاهش 20 درصدي جريان اتصال كوتاه شود، اين كاهش جريان خطا هر چند به عملكرد كليدها در بازه …

مقاومت قوس الكتريكي خطا ادامه »

نقش موتورها در اتصال كوتاه

در لحظه وقوع اتصال كوتاه موتورها مانند ژنراتور عمل كرده و به نقطه اتصال كوتاه جريان تزريق مي‌كنند. در موتورهاي فشار ضعيف اندازه اين جريان كوچك است و در اغلب موارد مي‌توان از آن صرف نظر كرد اما در صورتيكه بار موتورها بيش از 25% بار ترانس باشد مي بايست جريان اتصال كوتاه ناشي از …

نقش موتورها در اتصال كوتاه ادامه »

مدار معادل باسبار

مقاومت باسبارها قابل صرف نظر كردن است و امپدانس آنها بيشتر اندوكتيو است. راكتانس باسبارها را به صورت تقريبي برابر 0.15 mΩ در هر متر در نظر مي گيريم. دو برابر شدن فاصله باسبارها تنها 10 درصد مقدار راكتانس را افزايش مي دهد.

مدار معادل كابل

در بخش كابل به تفصيل در مورد ساختار و مدار معادل كابل توضيح داده شد، همانطوريكه گفته شده در مطالعات سيستم هاي قدرت در حالت پايدار و اتصال كوتاه كابل را با راكتانس و مقاومت آن مدل مي كنيم، مقاومت و راكتانس كابل ها را مي‌توان از روابط زير محاسبه كرد:   در اين رابطه …

مدار معادل كابل ادامه »

مدار معادل ترانس

در فصول قبل مدار معادل ترانس را به تفصيل بررسي كرديم، در مطالعات شبكه در حالت پايدار و اتصال كوتاه همانطوريكه قبلاً گفتيم ترانس را مي توانيم با امپدانس سري آن معادل كنيم. همانطوريكه گفتيم امپدانس سري ترانس بر حسب درصد بيان مي شود، از رابطه زير مي‌توانيم امپدانس ترانس بر حسب اهم را بدست …

مدار معادل ترانس ادامه »