مدیر سایت

اصول زمين كردن حفاظتي

هدف از زمين كردن حفاظتي جلوگيري از برقرار شدن ولتاژهاي زياد و خطرناک روي بدنه فلزي وسايل و تجهيزات برقي نسبت به زمين است. براي پي بردن به خطرات بالقوه دستگاه هاي زمين نشده يك وسيله برقي زمين نشده را مطابق شکل زیر در نظر بگيريد. نوترال شبکه در پست توزيع به زمين متصل شده و …

اصول زمين كردن حفاظتي ادامه »

زمين كردن حفاظتي

زمين از موادي تشکيل يافته است كه غالبا هادي الکتريسيته هستند، بخصوص در حالتي كه مرطوب باشند . بنابراين اگر شخصي كه روي زمين قرار دارد با جسمي كه نسبت به زمين داراي پتانسيل است تماس حاصل نمايد به علت برقرار شدن و برقراري جريان، دچار برقگرفتگي ميشود . در ابتداي پيدايش صنعت برق نقطه …

زمين كردن حفاظتي ادامه »

آثار عبور برق از بدن انسان

در برقگرفتگي جريان و ولتاژ هر دو مؤثرند، با وجود ولتاژ جريان ايجاد ميشود . خطرات برقگرفتگي بستگي به مسير عبور جريان از بدن، مقدار جريان و طول زمان برقراري آن دارد . امپدانس پوست بدن انسان به موارد زير بستگي دارد. 1- ولتاژ  2- فركانس 3- زمان برقراري جريان 4- سطح كنتاكت 5- فشار …

آثار عبور برق از بدن انسان ادامه »

ايمني و اتصال زمين

خطر برقگرفتگي: برقگرفتگي، اثر سوء برق روي سيستم بدن انسان است ،بطوريکه ميدانيم فرمانها براي حركات عضلات بدن، از مغز بوسيله جريانهاي برقي بسيار ضعيف از طريق سلسله اعصاب به عضلات مخابره ميشود. در صورتيکه جريانهاي برق از خارج بدن روي اعصاب اثر گذارند موجب حركات ناگهاني و بسيار شديد عضلاني ميشود كه برقگرفتگي يا …

ايمني و اتصال زمين ادامه »

تفاوت ميان grounding و earthing و bonding

بر طبق تجربه من در صنعت نقت و گاز ، متخصصین این سه واژه را متشابه هم می دانند. اگر از آنها بخواهید که تفاوت این سه را بیان کنند ، اکثر همه را به اسم زمین می شناسند. اما این سه واژه کاملا با هم متفاوت هستند. ما در این قسمت از آموزش می …

تفاوت ميان grounding و earthing و bonding ادامه »

اهداف سیستم ارت

هدف اصلی از سیستم ارت محافظت از اشخاص و تجهیزات در برابر صدمه می باشد. دو حادثه رعد برق و فالت (fault) در سیستم می تواند جریان های بسیار بزرگی  تولید کنند که منجر به ایجاد ولتاژ های بسیار بالایی در تجهیزات می شود. کار اصلی سیستم ارت در چنین حادثه هایی ایجاد یک مسیر …

اهداف سیستم ارت ادامه »