صاعقه

جذب کننده های صاعقه

ميله ساده (فرانكلين) برای حفاظت سازه ها و فضاهای با ابعاد کوچک     قفس فاراده برای حفاظت تجهیزات حساس داخل یک ساختمان     سيم معلق افقي برای حفاظت سازه های پیچیده و بزرگ و فضای وسیع     صاعقه گیر الكترونيكي early streamer emission air terminals برای حفاظت کلیه فضاها

صاعقه و تأسيسات الكتريكي

در اكثر مناطق، صاعقه عامل اصلي وقوع خطا و ايجاد وقفه در سيستم‌هاي قدرت مي‌باشد – اصابت مستقيم صاعقه روي هادي‌هاي فاز – اصابت غير مستقيم صاعقه – سيم‌هاي محافظ – دكل‌هاي خطوط – زمين, ساختمان و درختان مجاور خطوط

اثرات مثبت و منفی صاعقه

اثرات مثبت وقوع صاعقه بر حیات زمین: – کمک به بارش باران (سوختن هوا باعث کاهش فشار هوا و کمک به بارش باران از ابرها) – ضد عفونی محیط در اثر سمپاشی با آب اکسیژنه (H2O2)و باعث کاهش آفات گیاهی ( = 2H2O2حرارت ناشی از صاعقه2H2O+ O2+ ) – تقویت و کوددهی خاک (تولید نیترات …

اثرات مثبت و منفی صاعقه ادامه »